Politikamız


Faaliyet gösterdiğimiz paslanmaz boru üretimi ve bağlantı parçaları tedariki alanında piyasada lider olmak doğrultusunda:

 • Birinci kalite sertifikalı ürünleri üretmeyi, ithal etmeyi ve stoklamayı,
 • Pazarın değişen ve gelişen koşullarına cevap verebilecek nitelikte ürün çeşitliliğini arttırmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri eksiksiz takip etmeyi,
 • Kendi tesislerimizde yüksek uluslararası standartlara uygun, hata ve fire oranlarını düşürerek etkin bir üretim gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın eğitimine ve önerilerine önem vermeyi,
 • Firmamız bünyesinde çalışma koşullarına verdiğimiz önemin sürekliliğini sağlamayı,
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve bu beklentilerin üzerine çıkmayı, istedikleri özellikte ve sürede kaliteli hizmet vermeyi,
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi 

TAAHHÜT EDİYORUZ.


Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikamız
Paslanmaz boru üretimi ve bağlantı parçaları tedariki alanında faaliyet gösteren firmamız çalışanlarının çevre ve iş sağlığı & güvenliği bilincini arttırmayı ve bu anlamda çevrenin ve çalışan sağlığı & güvenliğinin korunmasını temel ilke kabul ederek, aşağıda yazılı temel prensipleri politika olarak benimsemektedir.

Prensiplerimiz:
 • Doğal kaynaklar, enerji, hammadde ve malzemelerin etkin kullanılmasını gerçekleştirmek, kirliliği önlemek,
 • Atıkların azaltılmasını ve zararsız hale getirilmesini sağlamak,
 • Yeniden kullanımı, olabildiğince geri dönüşümü desteklemek,
 • Atılan her adımda iş kazasını önleyici tedbirleri alarak sıfır iş kazası ile çalışmak,
 • Planlanan yatırımlarda çevre, sağlık, güvenlik faktörlerini ön planda tutmak,
 • Çalışanların çevre, sağlık, güvenlik bilincini geliştirmek,
 • Yürürlükteki çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri ve diğer şartları yerine getirmek,
 • Tüm bu konuları çalışan sağlığını & güvenliğini ön plana çıkaran çevreci bir anlayışla sürekli olarak geliştirmek.

Laboratuvar Politikamız

 • Borşen Boru üst yönetimi ve laboratuvar yönetimi olarak müşteriye hizmet verirken en üst düzeyde kalite standartlarına uygulamayı ve hatasız, güvenilir, gizlilik prensiplerine ve TS EN ISO / IEC 17025 standardına uygun raporlar sunmayı,
 • Çalışanların eğitimine ve önerilerine önem vermeyi, teknolojik gelişmeleri eksiksiz takip etmeyi ve ölçüm cihazları parkurunu devamlı geliştirmeyi ve yenilemeyi,
 • Laboratuvar bünyesinde çalışma ortamına verdiğimiz önemin sürekliliğini sağlamayı,
 • Müşterilerimizin beklentilerini yasal mevzuatlar ve ulusal standartların müsaade ettiği şekilde karşılamayı ve bu beklentilerin üzerine çıkmayı, istedikleri özellikte ve sürede kaliteli hizmet vermeyi,
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

TAAHHÜT EDİYORUZ.