Borşen Sertifikası
Okuma

1
TEST SERTİFİKASI
INSPECTION CERTIFICATE

EN 10204 : 2004 - 3.1
5
Sertifika No. / Certificate No.
20160261
Tarih / Date : 28/07/2016
Sayfa / Page : 1 / 1

3
Müşteri / Client :
BORŞEN BORU STOK
BORŞEN İş Emri No. / BORSEN Work Order No. :
20160262  

4
Müşteri Sipariş No. / Client Order No. :6
Ürün Tanımı / Product Description :
Boyuna kaynaklı paslanmaz çelik boru
Longitudinally welded stainless steel
pipe
7
Kaynak Yönetimi / Welding Process :
TIG - GTAW - 141 (İlave metal yok)
(Without filler material)

8
Kaynak Faktörü / Joint Factor :
Z=1.0

9
Spesifikasyonu / Specification :
EN 10357 EN 10217-7 TC1
10
Kalite / Grade :
X2CrNiMo 17-12-2 1.4404 316L
11
Tolerans / Tolerance :
EN ISO 1127 D3 / T312
Isıl İşlem / Heat Treatment :
Çözelti tavlaması / Solution Annealing
(1040-1060 oC)
13
İç Kaynak Temizliği / I. D. Finishing :
Yapıldı / Bead Rolled :
14
Dış Yüzey İşlemi / O. D. Finishing :
Fırçalı / Brushed :15
Ürün Markalama / Product Marking :
BORŞEN EN 10357 EN 10217-7 X2CrNiMo 17-12-2 1.4404 316L Ø51 x 1.2 x 6000   858021 20160261   W2R   TC116
 Sevk Kapsamı / Chemical Composition
Sıra No.
Item No.
Boyutlar
Dimensions
Adet
Pieces
Miktar (m)
Quantity (m)
Ağırlık (kg)
Weight (kg)
Başlangıç Malzemesi
Starting Material
Döküm No.
Heat No.
1
Ø51 x 1.2 x 6000
931
5586.0
8426
Coil EN 10028-7 X2CrNiMo
17-12-2 1.4404 - EN ISO 9445
(EN 10249)
85802117
 Kimyasal Kompozisyon / Chemical composition
Sıra No.
Item No.
C
(%)
Si
(%)
Mn
(%)
P
(%)
S
(%)
Cr
(%)
Ni
(%)
Mo
(%)
Ti
(%)
Nb
(%)
N
(%)
İstenen
REQ.
max. 0.030max. 1.00
max. 2.0
max. 0.045
max. 0.015
16.5-18.510.0-13.02.0-2.5--------max. 0.11
10.02100.32601.25000.00320.003316.6610.0802.02000.01200.013000.036018
 Mekanik Test Sonuçları / Mechanical Test Results
Sıra No.
Item No.
Test No.Test Sıc.
Test Temp.
(oC)
Akma dayanımı (RP0.2)
Yield Point (RP0.2)
(N/mm2)
Kopma Dayanımı (RM)
Tensile Strength (RM)
(N/mm2)
Uzama (%)
Elongation (%)
A5
Sertlik
Hardness
HRB
İstenen
REQ.


RTmin. 190490-690Longitudinal min. 40----
116-261
3636184619
Göz ve Boyut Kontrolu / Visual and Dimensional Inspection : Kabul / Acceptable
Açma Testi / Drift Expanding Test [EN ISO 8493 / ASTM A 1016 Sec.22] : Kabul / Acceptable
Ezme Testi / Flattening Test [EN ISO 8492 / ASTM A 1016 Sec.19] : Kabul / Acceptable
Eddy Current Testi / Eddy Current Test [EN ISO 10246-2 / EN ISO 10246-3 / ASTM E 426] : Kabul / Acceptable
Yüzey Pürüzlülüğü / Surface Roughness : Kabul / Acceptable20
Burada belirtilen malzemenin imalatının, numune hazırlığının, testinin ve kontrolunun yukarıdaki standardlara ve şartnamelere göre yapıldığını ve sipariş şartlarına uygun olduğunu beyan ederiz.

We hereby certify that the matarial herein described has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with above standards and specifications and satisfies the order’s requirements.

2

21
TESTLERİ YAPAN
TESTED BY
28/07/2016
SUAT PEHLİVAN

Doküman No: KK FR 03

21
ONAYLAYAN
APPROVED BY
28/07/2016

AYKUT KARABULUT

Rev No: 00 / Tarihi: 10.06.2010

1
BORŞEN BORU SAN. TİC. ŞTİ.

Dudullu Org.San.Böl.3 Cad. No:20
Y.Dudullu / Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 466 37 05
Fax: 0216 420 65 63
borsen@borsenboru.com
www.borsenboru.com1Üretici firmaya ait tescilli logo, iletişim bilgileri, internet sitesi adresi, e-mail, açık adres beyanı mutlaka sertifika içerisinde yer almalıdır.

2Firmanın kalite yönetim sistemi belgesini teyit eden ISO 9001:2000 akreditasyonu ve hangi resmi kayıtlı kurumdan aldığı belirtilmelidir.

3Siparişi veren firmanın ticari sicil kimlik bilgileri mutlak suretle sertifikanın üzerinde yazılı olmalıdır.

4Müşteriye ait sipariş numarası sertifikanın üzerinde yer almak zorundadır.

5Üretici firma, sertifika üzerinde onay verdiği sipariş emri için mutlaka kabul numarası vermeli ve bu numaranın tahsis edildiği tarih belirtilmelidir.

6Sertifikada bahsi geçen borunun imalat aşaması ile ilgili genel bir tanımı bulunmalıdır.

7İmalat aşamasında uygulanan kaynak metodunun hem yazılı hem de standart literatüründe kullanılmakta olan karşılığı yazılmalıdır.

8İmalat aşamasında yapılan kaynağın kontrollerinin %100 oranında yapıldığını gösterir.

9İmalatı yapılan borunun hangi standarda göre üretildiği mutlaka belirtilmelidir.

10İmalatı yapılan borunun paslanmaz kalitesi mutlaka belirtilmelidir.

11Sertifika üzerinde üretim standardına bağlı olarak tolerans aralığı mutlaka belirtilmelidir.

12Üretim aşamasında ısıl işlem / tavlama işlemi ortalama 1050 santigrat derece aralığında yapılıp yapılmadığını belirtir.

13Üretim esnasında boru içi iç kaynak temizliği hakkında bilgi verilmesi zorunludur.

14Paslanmaz borunun imalatı aşamasında dış yüzeyine fırçalama işlemi uygulanıp uygulanmadığı belirtilir.

15Markalama üretimi yapılan borunun kimliği olarak kabul edildiğinden dolayı sertifika üzerinde bulunması zorunludur.

16Sevk edilecek olan ürüne ait bilgilerin tümünün yer aldığı kısımdır.
( Boyut – Adet – Miktar – Ağırlık – Malzeme Standardı – Heat Numarası )

17Üretimi yapılan boruya ait kimyasal verilerin yer aldığı bölümdür.

18Üretici firma üretim standardına göre mekanik testleri uygulamak ve elde ettiği sonuçları sertifikasında göstermek zorundadır.
Bu kısımda olması gereken optimal bulgu aralığı ile üretici firma laboratuvarının elde ettiği tüm sayılar, parametreler karşılaştırılmalıdır.

19Tahribatlı ve tahribatsız yapılan testlerin uygunluğu.

20Sertifikanın genelini kapsayan uygunluk beyannamesi.

21Firma kaşesi, onay tarihi ve kalite kontrolü yapan yetkili kişinin ismi ile imzasının bulunması zorunludur.