Endüstriyel
Hijyenik
Enstrümantasyon

 


LKUV HAVA TAHLİYE VANASI

UYGULAMA
LKUV-2, havanın tahliyesini gerektiren bir boru hattının veya konteynerin üstüne ya da bir pompanın girişinden önce dikey olarak kullanılan güvenilir bir hava atma vanasıdır.

Örnek 1: Kurulum sırasında hava cebi oluşan boru hattındaki havanın tahliyesi. Bu durumda vana borunun üstüne monte edilir.

Örnek 2: Bir pompanın emiş tarafındaki bir borunun havasının boşaltılması.

Pompa çalıştırılmadan .nce bir vakum oluşturularak emiş tarafı otomatik olarak boşaltılır. Havanın ürüne tutunması ve böylece sonrasındaki kavitasyon önlenecektir. Bu durumda vana pompanın önüne, giriş borusunun üstüne kurulur.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
LKUV-2, Serbest hareket eden Polipropilen bir top içeren çift yataklı bir vanadır. Sudan daha hafif olan top, basınç koşullarına bağlı olarak üst veya alt yatağı kapatır.


TEKNİK VERİLER 
Maks. ürün basıncı................................. 1000 kPa (10 bar)
Maks. Sıcaklık........................................ 90 °C (plastik bilyeden dolayı)
Propilen yoğunluğu................................ 0,906 kg/dm3

Not:
• Ürün yoğunluğu bilye yoğunluğundan daha yüksek olmalı
• Dikey Kurulmalı
• Ürün Katkısız olmal
ı
FİZİKSEL VERİLER
Ürünle Temas Eden Malzeme................................ 1.4301 (304)
Top Malzeme.......................................................... Polipropilen
Ürün ıslak contaları................................................ EPDM
Yüzey bitirme......................................................... Parlak

ÖLÇÜ ve ÜRÜN NUMARALARI

Ürün No: 5282